dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Jak się dołączyć do budowania strategii?

O co chodzi w strategii?

Polski sektor pozarządowy wypracowuje swoją strategię rozwoju. Szesnaście województw oraz ogólnopolskie federacje opracowują tematy, które połączone zostaną w jedną wizję rozwoju. W każdym województwie pracuje Regionalny Panel Ekspertów złożony z kilkunastu działaczy sektora pozarządowego. Krajowy Panel Ekspertów odpowiada za złożenie części w jeden dokument. Trzysta osób bezpośrednio pracuje nad strategią, kolejne 2000 osób będzie ją współtworzyło i konsultowało w ramach 16 regionalnych Forów Inicjatyw Pozarządowych, podczas VII Ogólnopolskiego FIP w Warszawie i 16 seminariów. Rok po OFIP strategia zostanie przyjęta i rozpoczniemy jej wdrażanie.

Działania koordynują: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT wraz z  Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (OFOP).

Jak możesz się przyłączyć do prac nad strategią?

  • weź udział w otwartych spotkaniach Regionalnych Paneli Ekspertów
  • weź udział w regionalnym FIP
  • weź udział w OFIP
  • weź udział w seminarium konsultacyjnym w Twoim województwie
  • zapoznaj się z założeniami do strategii i prześlij swoje uwagi
  • zapoznaj się z projektem strategii i napisz swoje uwagi