dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

XVI. Dostęp do mediów publicznych - niewykorzystana szansa

Dostęp do mediów publicznych - niewykorzystana szansa

 

Organizacje pozarządowe mają możliwość prezentacji swoich działań w mediach publicznych, jak z tej możliwości korzystają? Jakie są zasady, które pozwalają na bezpłatne prezentowanie treści? Opracujemy wnioski i rekomendacje ułatwiające korzystanie z mediów przez organizacje pozarządowe.

 

Opiekunem tematu jest: Fundacja Akademia Obywatelska w Rzeszowie

 

województwo podkarpackie

 

Dostęp do mediów publicznych – niewykorzystana szansa - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa podkarpackiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego