dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

XV. Federalizacja – sektor jako reprezentacja czy reprezentacja sektora?

XV. Federalizacja – sektor jako reprezentacja czy reprezentacja sektora?

 

Współpraca organizacji pozwala wzmacniać głos III sektora oraz jego wewnętrzny potencjał. Federalizacja jako forma takiej współpracy może (?) mieć wiele obliczy - od wewnętrznego wzmacniania potencjału zaangażowanych podmiotów do rzecznictwa czy lobbingu interesów na zewnątrz. Opracujemy wnioski i rekomendacje ułatwiające rozwój.

 

Opiekunem tematu jest: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach

 

województwo lubuskie

 

Federalizacja – sektor jako reprezentacja czy reprezentacja sektora? - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa lubuskiego
będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego