dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

XIV. Ambiwalentna rola technologii w działaniach obywatelskich - wróg czy sojusznik?

Ambiwalentna rola technologii w działaniach obywatelskich - wróg czy sojusznik?

 

Dyskutować będziemy na temat roli, jaką mogą pełnić nowe technologie w pracy organizacji pozarządowych. Omówiona zostanie również rola komunikacji i współpracy w środowisku lokalnym oraz wpływu technologii na efektywność działań.

 

Opiekunem tematu jest: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet w Kielcach

 

województwo  świętokrzyskie

 

Ambiwalentna rola technologii w działaniach obywatelskich (wróg czy sojusznik?) - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa świętokrzyskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego