dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

XII. Źródła finansowania organizacji pozarządowych a uniezależnienie się od publicznych środków

XII. Źródła finansowania organizacji pozarządowych pod kątem uniezależnienia się od publicznych środków

 

Dotacje publiczne są głównym źródłem finansowania organizacji pozarządowych. Powoduje to, że często realizują one zadania narzucone przez samorząd i tracą część swojej autonomii. Zastanowimy się jak można zmienić tą sytuację i wypracujemy rekomendacje zwiększające autonomię NGO poprzez dywersyfikacje źródeł finansowania i usprawnienie już działających mechanizmów.

 

Opiekunem tematu jest: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu

 

województwo kujawsko-pomorskie

 

"Niezdrowa dieta" - Źródła finansowania organizacji pozarządowych a uniezależnienie się od środków publicznych - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego