dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

XI. Jakiej infrastruktury potrzebuje III sektor?

XI. Jakiej infrastruktury potrzebuje III sektor?

 

Dyskusja dotyczyć będzie skuteczności modeli wspierania organizacji pozarządowych. Zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych, które inkubują i wspierają inne NGO-sy, przedstawiciele samorządów, które robią to same, a także organizacji i samorządów, które wspólnie rozwijają organizacje pozarządowe. Przedstawiona zostanie specyfika każdego z ww. modeli, oferta, jaką ośrodki wspierające powinny kierować do organizacji wspieranych oraz dostępność tych usług.

 

Opiekunem tematu jest: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku

 

województwo śląskie

 

Jakiej infrastruktury potrzebuje trzeci sektor („własność”, jakość, gęstość, oferta etc.)?  - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa śląskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego