dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

X. Ekonomizacja sektora pozarządowego a działalność gospodarcza

X. Ekonomizacja sektora pozarządowego pod kątem działalności gospodarczej

 

Ekonomizacja jest zauważalnym trendem w rozwoju organizacji pozarządowych, jednak działalność gospodarcza to ciągle mniej popularne źródło pozyskiwania środków na działania NGO. Poszukiwanie takich alternatywnych źródeł staje się jednak koniecznością. Na podstawie diagnozy stanu obecnego wypracujemy wnioski i rekomendacje odnośnie działalności gospodarczej NGO, która ma służyć celom społecznym.

 

Opiekunem tematu jest: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lesznie/Poznaniu

 

województwo wielkopolskie

 

Ekonomizacja sektora pozarządowego pod kątem działalności gospodarczej - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego

 

 

 

.