dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

IX. Zmiany globalne ważne dla sektora obywatelskiego

IX. Zmiany globalne ważne dla sektora obywatelskiego

 

Obecna epoka charakteryzuje się ścisłym powiązaniem ze sobą wielu dziedzin życia: technologii, gospodarki, polityki społecznej, kultury, ekologii. To również zacieranie się granic i poszukiwanie nowych tożsamości dla takich pojęć jak organizacje pozarządowe, trzeci sektor, społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne. Przedmiotem pracy Regionalnego Panelu Eksperckiego na Mazowszu będzie opracowanie rekomendacji wskazujących sposoby wykorzystania współczesnych trendów dla rozwoju potencjału sektora obywatelskiego.

 

Opiekunem tematu jest: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie

 

województwo mazowieckie

 

Zagadnienia i trendy globalne ważne dla rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa mazowieckiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego