dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

VIII. Zmiana „pokoleniowa” – skąd nowe przywództwo w trzecim sektorze

VIII. Zmiana „pokoleniowa” – nowe przywództwo w trzecim sektorze: skąd i jak wprowadzać nowych lub młodych oraz jak czerpać od doświadczonych?

 

Zmiana jako nieodłączny element rozwoju organizacji pozarządowych dotyka m.in. budowy systemu wprowadzania nowych liderów/liderek/(współ)pracowników do organizacji pozarządowych, zagospodarowywania osób z długim stażem oraz konieczności wzmacniania administracyjnego zarządzania III sektorem. Rekomendacje dotyczą m.in. stworzenia modelu systemowego wprowadzania nowych osób do sektora na rzecz odnawiania zasobów organizacji, tak aby mogły one elastycznie reagować na zmiany zewnętrzne i sprawniej odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności.

 

Opiekunem tematu jest: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu

 

województwo dolnośląskie

 

Zmiana „pokoleniowa” – nowe przywództwo w trzecim sektorze: skąd i jak wprowadzać nowych lub młodych oraz jak czerpać od doświadczonych? - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów
oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa dolnośląskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego