dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

VII. Sektor „wystandaryzowany” – mechanizm poprawy jakości czy autodestrukcja?

VII. Sektor „wystandaryzowany” – mechanizm poprawy jakości czy autodestrukcja?

 

W jaki sposób standardy mogą podnieść jakość działania organizacji pozarządowych i poprawić ich wizerunek? Jak tworzyć standardy z uwzględnieniem specyfiki sektora, tak by nie ograniczać spontaniczności i ideowości działań organizacji? Spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania związane ze standardami, a nasze wnioski i rekomendacje przekażemy Krajowemu Panelowi Ekspertów.

 

Opiekunem tematu jest: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

 

województwo podlaskie

 

Sektor wystandaryzowany - poprawa jakości czy autodestrukcja? - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa podlaskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego