dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

VI. Rady działalności pożytku publicznego – prototyp reprezentacji czy mechanizm kooptacji?

VI. Rady działalności pożytku publicznego – prototyp reprezentacji sektora czy mechanizm jego kooptacji?

 

Rady działalności pożytku publicznego jako ciało doradcze, opiniotwórcze i konsultacyjne budzą wiele kontrowersji w środowisku zarówno organizacji pozarządowych jak i administracji. Stawiamy zatem pytania dotyczące roli rad, ich kompetencji – tej ustawowej i tej faktycznej wynikającej z lokalnej specyfiki. Wreszcie temat skłania do refleksji nad relacją rad z innymi tego typu podmiotami a wreszcie z federacjami, które stanowią bez wątpienia reprezentacje sektora. Czy zatem są a czym powinny  być rady? dyskusja w województwie opolskim trwa, a rekomendacje tworzymy dla całego kraju.

 

Opiekunem tematu jest: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu

 

województwo opolskie

 

Zobacz także: radypozytku.ngo.pl

 

Rady pożytku – prototyp reprezentacji sektora czy mechanizm jego kooptacji? - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa opolskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego