dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

V. Obojętność, impotencja, abstynencja, zaangażowanie - NGO w polityce lokalnej. Co gdyby aktywiści rządzili gminą?

V. Obojętność, impotencja, abstynencja, zaangażowanie - wokół roli organizacji w polityce lokalnej? Co gdyby aktywiści rządzili gminą?

 

Czy polityka jest dla organizacji pozarządowych? Czy angażowanie się III sektora w „rządzenie” może przynieść korzyści? Jeśli tak, to komu – społeczności lokalnej, samym organizacjom? W kontekście roku wyborczego 2014 powyższy temat i powyższe pytania (które są tylko niektórymi z tych najważniejszych, jakie musza być zadane) są szczególnie istotne.

 

Pracownia Pozarządowa w Koszalinie

 

województwo zachodniopomorskie

 

Obojętność, impotencja, abstynencja, zaangażowanie – wokół roli organizacji pozarządowych w polityce lokalnej. Co gdyby aktywiści rządzili gminą? - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa zachodniopomorskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego