dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

IV. Nowe ruchy społeczne – zagrożenie czy szansa dla III sektora?

IV. Nowe ruchy społeczne – zagrożenie czy szansa dla III sektora?

 

Czy organizacje pozarządowe są obywatelskie? Czy,  poza tym  że świadczą  usługi dla mieszkańców i mieszkanek, mają z nimi kontakt, reprezentują ich interesy?  Samoorganizujący się mieszkańcy -  manifestujący swoje przekonania, biorący sprawy  w swoje ręce, to szansa  czy konkurencja dla III sektora? Co wzajemnie mogą sobie dać  organizacje pozarządowe i aktywni obywatele/ aktywne obywatelki?

 

Opiekunem tematu jest: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie

 

województwo małopolskie

 

Ruchy społeczne to szansa czy zagrożenie dla III sektora? Czy organizacje pozarządowe są wciąż obywatelskie? Czego możemy się nauczyć od aktywnych obywateli? A co możemy im dać? Jak czerpać z rosnącego potencjału społecznego mieszkańców? - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa małopolskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych
przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego