dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

III. Organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie w rozwoju lokalnym

III. Organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie w rozwoju lokalnym małych społeczności

 

Obszary wiejskie i małomiasteczkowe to inny świat sektora pozarządowego. Inne możliwości i zależności. Opracujemy wnioski i rekomendacje ułatwiające powstawanie i rozwój organizacji spoza aglomeracji miejskich.

 

Opiekunem tematu jest: Stowarzyszenie ESWIP w Elblągu/Olsztynie

 

województwo warmińsko-mazurskie

 

Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego