dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

II. Infrastruktura sektora oraz ekonomizacja III sektora a zadania publiczne

II. Infrastruktura sektora oraz Ekonomizacja III sektora w zakresie realizacji zadań publicznych

 

Infrastruktura III sektora to wszystkie zjawiska, które tworzą ramy dla naszej działalności. W pracach RPE województwa łódzkiego zajmujemy się zarówno infrastrukturą wewnętrzną (rozumianą jako kultura organizacyjna, zasób sprzętowy, lokalowy, kadry, etc.), jak i zewnętrzną (uwarunkowania prawne i rynkowe, świadomość obywateli, usługi oferowane dla III sektora, dostępne kanały promocji, etc.). W zakresie ekonomizacji organizacji, województwo łódzkie skupia się tylko na zagadnieniu zlecania i powierzania organizacjom zadań publicznych oraz na tematyce klauzul społecznych.

 

Opiekunem tematu jest: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi

 

województwo  łódzkie

 

Infrastruktura III sektora - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa łódzkiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego