dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

I. Poza „zasadą pozorności”, czyli o rzeczywistych rezultatach działań

I. Poza „zasadą pozorności”, czyli  o działaniu zorientowanym na rzeczywiste rezultaty

 

Opiekunem tematu są:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku

 

województwo pomorskie

 

Ku rzeczywistej zmianie społecznej czyli rozliczenie przez rezultaty - materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa pomorskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego