"Mały OFIP". Weź udział! Zabierz głos! Miej wpływ! Zgłoszenia do 12 października
autor(ka): Katarzyna Kiełbiowska
Będziemy rozmawiać o tym, w jakim kierunku zmierza obecnie III sektor, o współpracy z rządem oraz o aspektach prawnych. Jeśli któryś z powyższych tematów jest dla Ciebie interesujący, to nie możesz przegapić konferencji, która obędzie się 20-21 października 2016 r., będącej jednocześnie ważnym wydarzeniem przygotowującym nas wszystkich do VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (wrzesień 2017 r.). Zgłoszenia przedłużono do 12 października!

program konferencji

Dwa lata temu podczas VII OFIP-u konsultowano i wypracowano Strategiczną Mapę Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego, która została przygotowana m.in. podczas 16 Regionalnych Forów Inicjatyw Pozarządowych.

Rok temu na Stałej Konferencji została ona przyjęta przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wypracowana wspólnie strategia jest narzędziem do wspólnej realizacji, do odnalezienia się w różnorodności organizacji pozarządowych. Pozwala nam zobaczyć, jaka organizacja czym się zajmuje, jakie są pola do wspólnej pracy, jakie stoją przed nami wyzwania i możliwości. Przede wszystkim jednak jest polem do współdziałania, miejscem spotkania i refleksji nad kształtem i rozwojem sektora obywatelskiego.

Przebieg Stałej Konferencji zależy od nas wszystkich, jest to moment realnego wpływu na kształt i realizację Strategicznej Mapy Drogowej. Przede wszystkim również czas na określenie wyzwań przed jakimi stanęliśmy jako sektor w ostatnim okresie i w związku z tym zadań, jakich chcemy się podjąć do najbliższego VIII OFIP-u (wrzesień 2017).

DLA KOGO?

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich osób, które odnajdują się na Mapie, realizują ją już w ramach Partnerstw Tematycznych SMD (jak zawiązać Partnerstwo?) lub chcą włączyć się w jej realizację.

Przede wszystkim jest to wydarzenie dla wszystkich działaczy i działaczek, którym leży na sercu rozwój sektora obywatelskiego, którzy chcą mieć realny wpływ na zmianę oraz na kształt najbliższego VIII OFIP-u.

KIEDY, JAK i GDZIE?

Stała Konferencja odbędzie się 20-21 października w Warszawie w Domu Innowacji Społecznych Marzyciele&Rzemieślnicy (ul. Bracka 25, III piętro).

Aby wziąć udział w Konferencji, należy zgłosić swój udział poprzez formularz.

Organizator zapewnia podczas konferencji poczęstunek. Organizator konferencji nie zapewnia noclegów.

CO SIĘ WYDARZY?

Podczas konferencji:

> w oparciu o Prawo: jakie jest prawo? czy chcemy coś zmienić, czy potrzebujemy i jakich zmian w prawie dot. III sektora?

> Partnerstwo z rządem - jakie są oczekiwania co do relacji i współpracy rząd - organizacje pozarządowe. Jak realizowana jest zasada partnerstwa i pomocniczości.

> Alternatywa? - co NGO powinny same zrobić przez najbliższy rok do VIII OFIP (jakie wyzwania przed nami stoją, co możemy ulepszyć, poprawić, monitorować przez najbliższy rok)

PRZYDATNE LINKI:

Strategiczna Mapa Drogowa - o co chodzi?

Strategiczna Mapa Drogowa w działaniu

ABC Partnerstw Tematycznych - co i jak?

Tekst Strategicznej Mapy Drogowej

VIDEO

Jak powstawała Strategiczna Mapa Drogowa? - III Sektor dla Polski

Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego - infografika

III Sektor dla Polski

ORGANIZATOR:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Sieć SPLOT

miejsce: Bracka 25, Warszawa,
organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
adres: Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 22 416 40 30, www: http://www.ofop.eu 
źródło: OFOP
data publikacji: 2016-10-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!