dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Władza narusza dobre praktyki współpracy z NGO. Raport Repozytorium OFOP

17 naruszeń w ośmiu ministerstwach dokumentuje pierwszy raport z cyklu Repozytorium OFOP. Zaprezentowano w nim naruszenia przez polski rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wiadomość archiwalna

A A A

2017-01-16, 12.45
fot. OFOP, lic. CC-BY-SA

O Repozytorium, które ruszyło we wrześniu 2016 r. i założeniach, jakie towarzyszyły jego powstaniu, opowiadałyśmy w wywiadzie dla ngo.pl („Zobacz, jak władza narusza dobre praktyki współpracy z NGO”). Przypomnijmy: zbierane są w nim przykłady naruszenia dobrych relacji na linii rząd–NGO.

Jednym z celów Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest to, by organizacje pozarządowe były pełnoprawnym partnerem w życiu publicznym. Prowadzimy stałą współpracę z rządem i mamy za sobą zarówno dobre, jak i złe doświadczenia.

Jako że coraz więcej docierało do OFOP sygnałów o negatywnych przykładach tej współpracy, zdecydowaliśmy o dokumentowaniu ich w Repozytorium. Chcemy, aby w przyszłości możliwe było odtworzenie biegu zdarzeń i ocena tej współpracy w oparciu o zgromadzone dowody.

Wszystkie opisane w raporcie przypadki zostały udokumentowane i opublikowane w Repozytorium OFOP (repozytorium.ofop.eu).

Okres prowadzonej obserwacji ujętej w raporcie obejmuje rok od zmiany rządu po wyborach parlamentarnych (od listopada 2015 do listopada 2016). Dotarło do nas 17 przykładów naruszeń w ośmiu ministerstwach. Spośród zamieszczonych w repozytorium dokumentów i linków ponad 50% zostało usuniętych z BIP lub nie zostało opublikowanych, mimo takiego obowiązku.

Oto kilka przykładów ilustrujących zakres spraw zgromadzonych w trzech obszarach:

programów współpracy (zob. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konsultacje programu współpracy pod linkiem "sprzedaż auta”),

ciał dialogu (zob. Minister Środowiska zmienia ustawę, by zmienić skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody),

konkursów (zob. Ministerstwo Zdrowia unieważnia konkurs 68 dni po terminie napływu ofert).

Więcej danych w Raporcie Repozytorium OFOP.

Wciąż otrzymujemy kolejne zgłoszenia o naruszeniach (zob. Rozwiązanie umowy FIO z Fundacją Autonomia w trybie natychmiastowym). Zachęcamy do informowania nas o podobnych przypadkach za pomocą formularza lub na adres .

Raport został przygotowany w ramach Strategicznej Mapy Drogowej – Partnerstwa Tematycznego 32 Działania na rzecz rozwoju współpracy z administracją publiczną. Repozytorium OFOP jest prowadzone dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
adres: Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 884209313,
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.