dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Projekt Narodowego Centrum – same pytania i niepokój

Prezentujemy wstępną opinię OFOP opracowaną w partnerstwie „Dobre prawo” Strategicznej Mapy Drogowej na temat projektu ustawy o narodowym centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wiadomość archiwalna

A A A

Grafika: Grzegorz Laszuk

W poniedziałek 19 grudnia 2016r. ukazał się oficjalny projekt ustawy o narodowym centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Do 31 stycznia mają trwać rządowe konsultacje publiczne. Jest zatem możliwość wyrażenia opinii o projekcie – może to zrobić każdy obywatel jak i organizacja pozarządowa.

Program Rzeczniczy OFOP przygotował wstępną opinię i ocenę proponowanych rozwiązań. Ostateczna, pogłębiona opinia zostanie wspólnie opracowana przez partnerstwo „Dobre prawo dla organizacji pozarządowych” działające w ramach Strategicznej Mapy Drogowej i przesłana rządowi w ramach konsultacji.

Co stanie się ze sferą pożytku?

Wstępna ocena przepisów nie tylko budzi wątpliwości, ale uzasadnione jest także zadanie pytania, na ile wprowadzane zmiany wywrócą do góry nogami istniejącą sferę działalności pożytku publicznego. Warto przypomnieć, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie była wypracowywana przez 7 lat z dużym zaangażowaniem i przy współudziale organizacji pozarządowych. Wprowadziła zasady współpracy (pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności). Wywalczono też powszechność otwartych dla wszystkich organizacji konkursów opartych na jawnych kryteriach i jasnej procedurze.

Bez udziału środowiska pozarządowego

Nowa ustawa powstała bez opracowania i skonsultowania jej założeń ze środowiskiem pozarządowym. Na pomysł powołania Centrum nie mieli wpływu zaproszeni przez ówczesnego Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania Wojciecha Kaczmarczyka eksperci pracujący w zespołach doradczych nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W grudniu 2016 zaczęto cykl spotkań regionalnych, mają one jednak charakter informacyjny propagujący ideę narodowego centrum.

Ponadto same organizacje nigdy nie zgłaszały potrzeby ustanowienia narodowego centrum czy rozbudowywania po stronie administracji dodatkowego nowego biurokratycznego systemu.

Brak odniesień do obecnej kondycji współpracy, brak informacji o konsekwencjach

Pytanie o cel i kierunek proponowanych zmian staje się tym bardziej istotne, gdy przeczytamy dokumenty stanowiące uzasadnienie ustawy, nie wskazujące na analizy lub badania wykazujące błędy w dotychczasowych przepisach.

Sam projekt cechuje nie tylko brak odniesienia się do istniejącego systemu współpracy niefinansowej i finansowej administracji publicznej z angażującymi się w sprawy społeczne obywatelami, ale stwarza wrażenie bardzo niespójnej propozycji łamiącej dotychczasowe zasady. Zdecydowanie brakuje również analizy oceny przewidywanych konsekwencji wprowadzanych rozwiązań.

Czy wstępna ocena projektu pozwala na postawienie tezy, iż nowe rozwiązania niszczą dotychczasowy system współpracy, czyniąc go niespójnym, niejasnym, obarczonym ryzykiem silnego upolitycznienia i tymczasowym? Szczególną wątpliwość budzi możliwość przekazywania środków na partie polityczne, firmy i cały katalog podmiotów prywatnych niebędących organizacjami pozarządowymi.

Redakcja ngo.pl gorąco zachęca organizacje pozarządowe do podzielenia się na naszych stronach swoimi refleksjami na temat projektu narodowego centrum. Piszcie: redakcja[at] portal.ngo.pl lub bezpośrednio do portalu: http://dodaj.ngo.pl.

Informacja o projekcie jest tutaj: Jest! Opublikowano projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju

***

Tekst powstał w ramach Programu Rzeczniczego Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych działającej w Partnerstwie tematycznym "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" w ramach Strategicznej Mapy Drogowej

Śródtytuły i skrót pochodzą od redakcji ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.